آثار منفی بیکاری و تنبلی در فرد، خانواده و جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم.

10.22081/jpf.2024.67842.1012

چکیده

بیکاری و تنبلی، از جمله مسائل قابل توجهی است که موحب بروز مشکلاتی در فرد، خانواده و جامعه می‌شود؛ زیرا انسان تمایل به انجام کار دارد تا در پرتو آن، به آزادی و استقلال فردی و اقتصادی دست یابد و شایستگی خود را از این طریق اثبات کند. در حقیقت بیکاری، از برجسته‌ترین مشکلات در جامعه امروزی است که آسیب‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی قابل توجهی به وجود می‌آورد، منجر به جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی و فقر اقتصادی و فرهنگی می‌شود و تأثیر ویرانگری بر شخصیت فرد بیکار می‌گذارد. بیشتر افرادی که بیکار هستند، دچار عوارضی چون افسردگی و احساس پوچی می‌شوند که این مسئله خود زمینه پیشرفت و گسترش جرائم علیه اشخاص و اموال، ناآرامی‌های اجتماعی، اعتیاد، طلاق و ... فراهم می‌کند؛ از این‌رو در اسلام تأکید زیادی بر نقش کار و تلاش شده است. پژوهش حاضر به بررسی آثار منفی بیکاری و تنبلی بر خانواده و جامعه پرداخته است و بیانگر آن است که افزایش بیکاری در بلندمدت و کاهش توان اقتصادی خانواده(فقر)، افزایش طلاق را در بر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها