کمک‌های فکری و عاطفی و مالی به جوانان در شروع زندگی مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته سطح 3 جامعه الزهرا(س)

10.22081/jpf.2023.67857.1013

چکیده

خداوند متعال زن و مرد را از یک سرشت آفرید و با ازدواج، آن‌ دو را در کنار یکدیگر قرار داد تا در آرامش به رشد و کمال نائل آیند. در راستای این سعادتمندی، باید بتوان با هموار نمودن مسیر ازدواج و آگاهی‌دادن به هر یک از زن و مرد، زندگی توأم با مودت و رحمت را برایشان ایجاد کرد. از آنجا که سلامت خانواده و جامعه دو مقوله درهم‌تنیده و سلامت خانواده، منوط به آگاهی علمی و عملی هر یک از زوجین نسبت به خود و توانایی‌هایشان در جهت‌دهی صحیح اعضای خانواده است، اهمیت این امر به حدی است که مقام معظم رهبری(دام ظله) در بند دهم سیاست‌های کلی خانواده بر ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده برای استحکام خانواده تأکید نمودند. در نوشتار حاضر به بررسی کمک‌های فکری، عاطفی و مالی به جوانان در شروع زندگی مشترک پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها