گرایش بانوان غربی به پوشش اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت استراتژیک گرایش خط مشی گذاری.

10.22081/jpf.2023.66847.1009

چکیده

فرهنگ ماده‌گرا و سودمحور غربی با نگاه ابزاری به زنان، هویت انسانی آنان را استحاله کرده است. از سوی دیگر غرب همواره کوشیده است چهره‌ای خشن و نازیبا از اسلام ارائه دهد، اما به رغم پوشش رسانه‌اى خصمانه دولت‌هاى غربى و به تصویر کشیدن چهره‌اى خشن و غیرانسانى از دین اسلام و معرفى زنان مسلمان به عنوان زنانى عقب‌افتاده و متحجّر که با دستان خود به سرکوب غرایز و عواطف خود مى‌پردازند؛ گرایش زنان و به‌ویژه ـ به ظاهر ـ ستاره‌‌های غربی اعم از خواننده و بازیگر تا مدل‌ها به اسلام و حجاب اسلامی، گویای درخشش اسلام در میان ادیان موجود است.

کلیدواژه‌ها