تحکیم روابط همسران از منظر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم.

10.22081/jpf.2023.66684.1003

چکیده

خانواده به عنوان اساسی‌ترین رکن جامعه، نقش مؤثری در ایجاد سعادت یا شقاوت نسل آینده دارد. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر آیات و روایات، چه عواملی در تحکیم روابط زوجین نقش دارند؟ به نظر می‌رسد اموری همچون تقویت ایمان و مبانی دینی، افزایش محبت و عشق در کانون خانواده، مسئولیت‌شناسی و ...، از عواملی است که می‌تواند به استحکام روابط همسران بینجامد.

کلیدواژه‌ها