پیامدهای ازدواج دیرهنگام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

10.22081/jpf.2023.66811.1008

چکیده

ازدواج یک سنت دیرینه اجتماعی و خواسته طبیعی زن و مرد است که همه مکاتب و ادیان الهی بر آن صحه گذاشته‌اند و از دیرباز مورد توجه متفکرین و دانشمندان در زمینه‌های مختلف بوده است. در دهه‌های اخیر به علت پیچیدگی‌های امور مربوط به ازدواج، دامنه مسائل مربوط به آن به قلمرو علوم دیگر همچون اقتصاد، جمعیت‌شناسی و سیاست نیز کشیده شده است. ازدواج عامل تشکیل خانواده و تکثیر و بقای نسل انسان است که در عواملی همچون  مرگ و میر، امید به زندگی بالاتر و ...  تأثیرگذار است. از آنجا که سن ازدواج یکی از شاخصه‌های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب می‌شود. جوامع انسانی طی دو قرن اخیر، شاهد تغییرات اساسی در سن ازدواج بوده‌اند و روند شکل‌گیری خانواده در خیلی از کشورها طولانی و با تأخیر همراه شده است. ایران نیز همچون سایر کشورهای در حال توسعه در مرحله گذار از سنت به مدرنیته است که تغییرات وسیعی را در همه پدیده‌های اجتماعی از جمله ازدواج سپری کرده است. تأخیر در سن ازدواج، آسیب‌ها و مشکلاتی را به دنبال دارد که در این مقاله به برخی از این آسیب‌ها اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها